Skip to content

OFA pályázat

 

NFI pályázat

 

PHARE pályázatok

 

III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium PDF Nyomtat Email

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9970 Szentgotthárd Honvéd u. 10.

www.belasztg.sulinet.hu

Az intézményt 1890-ben alapították a magyar-szlovén-osztrák hármas határ térségében. A világháború után a szocialista nagyipart szolgálta ki – fémipari és szövő valamint asztalos szakmunkásokat képeztek akkoriban. A rendszerváltás után több szakterület felé nyitott az iskola (informatika, gépészet, faipar, kereskedelem, környezetvédelem), fontos, fejlesztendő képzési irányaink az informatika, a gépészet, vendéglátás és turizmus.

Az iskola épülete 18 éves, a gyakorlati oktatóbázis 8 éve készült el (asztalos, forgácsoló, automatika-pneumatika tanműhely, tankonyha, kereskedelmi kabinet, környezetvédelmi labor, számítógépterem, könyvtár és tantermek találhatók benne). A városi kollégiumot mi működtetjük, több mint 150 éves épületben igyekszünk biztosítani a megfelelő körülményeket a tanulók számára. 15 éve foglalkozunk felnőttképzéssel, akkreditált intézményként dolgozunk 2003-tól, rendelkezünk egy felnőttképzési központtal (számítógépterem, előadóterem, tanácsadó iroda), ami a kollégium egyik épületrészében található.

A tantestület 45 fős, fiatal és középkorú kollégákkal, a szakos ellátottságunk teljes körű. Az iskolavezetés nyitott az újra, a változásokra, ugyanez a kollégákra is elmondható. Szentgotthárd város Önkormányzata a fenntartónk - nem kötelező feladatellátás -, de az anyagi megszorítások évről-évre növekvő terhet jelentenek, nehezítik az iskola működését.

Az utóbbi években több EU felhívásra is készítettünk pályázatokat. Jelentősebb, nyertes projektjeink a következők:

(1) Phare CBC 2001 Slo-Hu Kisprojekt keretből 49.732.-€ támogatást kaptunk Informatikai Vándorkupa és Konferencia szervezésére (lezárt).

(2) Phare CBC 2002 Slo-Hu Kisprojekt keretből 48.801 € támogatást nyertünk Roma informatikai mentorképzésre, ECDL Start bizonyítványt szerzett 13 mentor (lezárt).

(3) OM szakmastruktúra váltás pályázatán 28 MFt támogatásban részesültünk (elszámolt). Megvalósult a tankonyha, tanétterem együttese XXI. századi színvonalon.

(4) NFI infrastrukturális fejlesztési pályázatán 2004-ben 16 MFt támogatást kaptunk gépészeti, automatizálási és kereskedelmi fejlesztéshez (elszámolt).

(5) Phare_grant Humánerőforrás fejlesztésre kiírt programra beadott felnőttképzési pályázatunk nyert, NC- CNC –gépkezelő szakmai végzettséget szerzett 22 hallgató (munkanélküliek) és minden tervezett tevékenység realizálódott, a megpályázott támogatás összege 266.999.- € (lezárt 2006-ban).

(6) OFA és SZMM által szakképzési és felnőttképzési programok kommunikációjának támogatására kiírt pályázaton 5.944.000.-Ft támogatást nyertünk 2007. decemberében, a megvalósítás folyamatban.

Az elmúlt 15 évben jó kapcsolatokat építettünk ki osztrák és szlovén iskolákkal, szervezetekkel, több pályázaton közösen indultunk velük. Az iskola vonzáskörzetében élő szlovén és német nemzetiségi lakosság, s természetesen a határközelség is elősegítette a jó partnerség kialakulását.

Speciális földrajzi elhelyezkedésünk előny és egyben hátrány is, a törvényi változások hatására a Vas megyei Szakképzés Szervezési Társulásba kapcsolódtunk be. A nappali tagozaton tanulók létszáma 450 fő körül mozog, a felnőttképzésben évente 70 – 150 fő vesz részt.
Bár Szentgotthárd nincs a hátrányos helyzetű térségek között, de a közel 11%-os munkanélküliségi ráta és Őriszentpéter közelsége (21 km) indokolja a képzési fejlesztések szükségességét.

 
erotik porno